Міський голова підписав розпорядження «Про зупинення дії рішення міської ради від 31.08.2021 № 6-110 «Про передачу в оренду громадянам та юридичним особам земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, які розташовані в адміністративних межах Канівської міської територіальної громади».

Про це повідомляє Kanos із посиланням на опубліковані розпорядження Канівського міського голови.

Відповідно до розпорядження, міський голова вирішив зупинити дію рішення Канівської міської ради від 31.08.2021 № 6-110«Про передачу в оренду громадянам та юридичним особам земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, які розташовані в адміністративних межах Канівської міської територіальної громади».

Скликати п’яте позачергове пленарне засідання шостої сесії Канівської міської ради VIII скликання плану.ть 09 вересня 2021 року о 9.00 годині в залі засідань будинку рад, на розгляд якої винести питання  «Про передачу в оренду громадянам та юридичним особам земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, які розташовані в адміністративних межах Канівської міської територіальної громади» в порядку повторного розгляду рішення Канівської міської ради від 31.08.2021 № 6-110  із наступним обґрунтуванням зауважень:

статтею 6 Конституції України встановлено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8).

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України  органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження міської ради визначені у статтях 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання, перелік вказаних питань міститься у статті 26 Закону.

Статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. 

У своїй діяльності при прийнятті рішень органи місцевого самоврядування повинні виходити із закріплених за ними виключно Конституцією та Законами України повноважень, які не можуть встановлюватися іншими правовими актами.

Відповідно до частини 1 статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу; від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією; кожен громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.

Частиною 4 статті 13 Конституції України визначено, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки, усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави; право власності на землю гарантується; це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (стаття 14 Конституції України).

Статтею 92 Конституції України встановлено, що виключно законами України визначається правовий режим власності.

Згідно із статтею 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Статтями 2, 3 Земельного кодексу України передбачено, що земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею; земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним Кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Положеннями статті 12 Кодексу визначено повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин.

Кодексом передбачено, що право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України, Кодексу, а також інших законів, що видаються відповідно до них (частина друга статті 78).

Положеннями частини першої статті 81 Кодексу встановлені загальні підстави набуття громадянами України права власності на земельні ділянки, до яких, зокрема, належить безоплатна передача із земель державної і комунальної власності.

Вичерпний перелік способів та підстав безоплатної передачі таких земельних ділянок із земель державної і комунальної власності у власність громадян, зокрема в межах визначених Кодексом норм безоплатної приватизації, передбачений частиною третьою статті 116 Кодексу.

Порядок набуття громадянами права власності на земельну ділянку у разі передачі її із земель державної власності у приватну власність у межах норм безоплатної приватизації визначений приписами статей 118, 121, 122 Кодексу. Зазначеними статтями Кодексу встановлено порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування, повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Зокрема, за змістом положень частини 1 статті 122 Кодексу сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Земельний кодекс України містить норми, що регулюють безоплатну передачу у власність земель державної або комунальної власності для тієї чи іншої мети (за тим чи іншим цільовим призначенням), у тому числі й для ведення особистого селянського господарства (ст. 118 Земельного Кодексу). Згідно із положеннями пункту б) частини 1 статті 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах:

б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара.

Частиною 7 ст. 118 Земельного Кодексу України визначений перелік підстав для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за результатами розгляду належним чином оформлених клопотання та додатків до нього, а саме:

- невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Положеннями Закону України «Про оренду землі» визначено вичерпний перелік підстав, за яких виникає право оренди землі. Так, частиною першою статті 6 Закону України «Про оренду землі» визначено, що орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним Кодексом, Цивільним кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі.

Підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) встановлені статтею 102-1 Земельного Кодексу.

Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою статті 134 Земельного Кодексу України (частина перша статті 134 Земельного Кодексу).

Таким чином, відносини у сфері набуття права власності на землю та користування нею врегульовані положеннями законів України, як це передбачено частиною другою статті 13, частиною другою статті 14, частиною третьою статті 41 Конституції України.

Пунктами 1, 5 рішення Канівської міської ради від 31.08.2021 «Про передачу в оренду громадянам та юридичним особам земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, які розташовані в адміністративних межах Канівської міської територіальної громади» від 31.08.2021 № 6-110 передбачено:

«1. Всі земельні ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, які розташовані в адміністративних межах Канівської міської територіальної громади, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності відповідних осіб та земельних ділянок з цільовим призначенням /01.01/ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до наявних сертифікатів на право власності на земельні частки (паї) та прийнятих судових рішень на підставі сертифікатів направо власності на земельні частки (паї), передавати в оренду.

Після проведення землевпорядного аудиту розглянути питання надання земельних ділянок у власність, як виключення, мешканцям Канівської міської територіальної громади – учасникам бойових дій в АТО /ООС».

Тобто, даним рішенням Канівська міська рада фактично врегульовує порядок передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у приватну власність у межах норм безоплатної приватизації, а також порядок передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в користування (оренда, емфітевзис).

Наведеними положеннями рішення Канівської міської ради запроваджено не передбачений Земельним Кодексом України чи іншими законами України «порядок» передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Канівської міської територіальної громади  в оренду та у власність громадянам.

Отже, порядок і умови набуття, припинення і здійснення права власності та користування землею охоплюються поняттям правового режиму власності, який визначається виключно законами України (частина друга статті 14, пункт 7 частини першої статті 92 Конституції України).

Канівська міська рада приймаючи рішення «Про передачу в оренду громадянам та юридичним особам земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення, які розташовані в адміністративних межах Канівської міської територіальної громади» № 6-110 від 31.08.2021 врегулювала на підзаконному рівні умови та порядок набуття права власності та користування землею, які мають визначатися виключно законами України, і таким чином вийшла за межі своїх повноважень, встановлених Конституцією України.

Зважаючи на вищевикладене, положення пункту 1, 5 зазначеного рішення Канівської міської ради суперечать вимогам частини другої статті 8, частин першої, другої, четвертої статті 13, статті 14, частини другої статті 19, частини третьої статті 41, пункту 7 частини першої статті 92, статті 140 Конституції України та статей 81, 118, 121, 122, 134 Земельного кодексу України.

Нагадаємо нещодавно ми писали про те, що для ремонту доріг Канева направили субвенцію 135 млн.грн.