На Канівському та Кременчуцькому водосховищі в межах Черкаської області не виявлено перевищень по хімічним та забруднюючим речовинам, внаслідок яких могла б загинути риба.

Про це повідомляє «Kanos» із посиланням на інформацію начальника управління екологічного нагляду (контролю) у Черкаській області Олександра Познякова.

За результатами проведених аналізів поверхневої води, відібраної в акваторії Канівського та Кременчуцького водосховищ Канівського району, перевищень концентрацій гідрометричних показників не виявлено, згідно «Нормативів екологічної безпеки водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)», затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012 р. № 471, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.08.2012 р. За № 1369/21681.

Для підтримання життя рибам та всім іншим водним організмам потрібен кисень. Запаси кисню у природних водоймах поповнюються за рахунок розчинення його у воді з повітря (50%) та фотосинтезуючої діяльності водоростей.

Ймовірною причиною замору риб у водосховищі є «нічна задуха», коли в ночі або перед світанком спостерігається дефіцит кисню із-за припинення процесу фотосинтезу та постачання його з повітря. В цей період кисень витрачається для дихання водних живих біоресурсів, а виділяється його мало.

Задухам сприяє також тривала штильова погода, коли водяні шари вертикально не перемішуються, а кисень, зосереджений у придонних шарах, поглинається відмерлими рештками рослин і тварин для їх гниття.

Немалу роль в заморі риб відіграє температура води. Чим більше температура води, тим кисень гірше затримується у товщі води. При високій температурі йде велике споживання кисню водними біоресурсами. При цьому екосистема не збалансована, що також призводить до замору риби.

Світлина від Олександра Познякова.

Нагадаємо нещодавно ми писали про те, що мертву рибу в Каневі принесло течією із Київської області.