Сучасний світ вимагає від бізнесу постійних змін. Значення мають як технологічні вдосконалення, так і чинники нематеріальної мотивації. Серед останніх слід виділяти репутацію компанії, що невід’ємна від певної культури, відносин усередині колективу, а також взаємодії самої компанії із зовнішнім середовищем.

Багаторічний досвід моєї діяльності у HR-сфері дозволяє говорити, що більшість претендентів на роботу зараз націлені не лише на пошуки високої зарплати і кар’єрного зростання. Для багатьох фахівців важливими є імідж компанії, її реноме як у світі бізнесу, так і на ринку праці. Величезне значення мають і взаємодія всередині компанії, політика топі мідл-менеджменту по відношенню до співробітників. Людям важливо усвідомлювати свою причетність до успіху компанії, її досягнень, респектабельності та ефективності.

Якщо говорити про роль співробітників компанії у реалізації стратегії прозорості, то вони мають знати, коректно розуміти і розділяти цілі та завдання такої стратегії. Конструктивний діалог, відкритий і чесний зворотний зв’язок, висновки і робота над помилками сприяють не лише успіху компанії, а й особистому росту кожного співробітника як професіонала.

Імідж компанії важливий не лише для співробітників, а й для всіх інших стейкхолдерів. Інвестори, партнери, клієнти, держава — всі вони хочуть мати справу з відповідальним, успішним і прозорим бізнесом. І саме прозорість зараз може відігравати ключову роль в успіху компанії.

Прозорість — це і складова публічності компанії. Це свідчення того, наскільки бізнес готовий бути відкритим для всіх бажаючих отримати об’єктивну інформацію про життя всередині компанії, про відносини між співробітниками. Прозорість — це доступ не лише до фінансової, а й до управлінської, соціальної та іншої інформації. Хороший керівник, успішний лідер завжди дивиться не в минуле, а в майбутнє. А майбутнє говорить, що воно спрямоване на відкритість, на успіх і доступ до інформації.

Як приклад прозорої корпоративної культури можна привести тактику Open Space, яка наразі успішно впроваджується в “Миронівському хлібопродукті”. Open Space у перекладі з англійської означає відкритий простір. Суть цього нововведення в тому, що за співробітниками не закріплюється постійне робоче місце: людям надано повну свободу вибору місця для роботи, незалежно від того, за яким столом або комп’ютером людина працювала напередодні. І тепер, на прикладі впровадження Open Space у “МХП”, можу упевнено стверджувати, що цей експеримент виправдовує себе. Ліквідація поняття “моє робоче місце” дозволяє “подорожувати офісом”, комунікувати з колегами, знайомитися з новими людьми, виконувати проекти з тією робочою групою, яка необхідна в конкретний момент. Довіру й відкритість неможливо впровадити командноадміністративними методами. Лише горизонтальні зв’язки, комунікація, особистий приклад керівників і розуміння, що загальна культура компанії спрямована на прозорість, завжди дадуть позитивний результат.

На тлі складних, децентралізованих процесів бізнес може бути успішним лише за умови, що він є чесним. А чесний і означає відкритий. Компанія, яка має амбіції підкорити внутрішні та зовнішні ринки, зацікавити стейкхолдерів на різних рівнях — від співробітників найпершого кар’єрного щабля до інвесторів і партнерів з усього світу, зобов’язана бути прозорою у своїй діяльності. Закритість бізнесу — це погана історія, яка не створює ніяких перспектив у світі постійних змін та інновацій.

Але, ще раз повторюся, важливо, щоб відкритість не перетворилася на політику тотального стеження. Як правило, тут чутки і неправдива інформація можуть превалювати над об’єктивною. Щоб мінімізувати даний ризик, керівництво компанії має розуміти важливість декількох ключових моментів.

По-перше, необхідно пояснювати співробітникам, як керівник отримує інформацію про їхню ефективність, як він її оцінює і за якими критеріями.

По-друге, всі зацікавлені особи мають почути від керівництва компанії основні цілі відкритості бізнесу.

По-третє, компанія повинна мати постійний зворотний зв’язок на всіх необхідних рівнях. Дотримуючись цих правил, ви не станете в один день мільйонером, великою компанією міжнародного рівня. Для цього потрібно пройти певний шлях. Проте ці поради допоможуть вам побудувати успішний і відкритий бізнес, а також хорошу репутацію.

Ксенiя Прожогiна, директор департаменту управлiння персоналом та комунiкацiй агроiндустрiального холдингу МХП для сайту «Бізнес».